Vlnová kotva krátká

Závitové přepravní kotvy se používají k přepravě prefabrikovaných betonových dílců. Vícečetné použití v dopravním řetězci (od výroby až k montáži prefabrikátu) neznamená možnost opakovaného použití.

Závitová přepravní kotva je součástí systému přepravního ukotvení a odpovídá "Bezpečnostním předpisům pro přepravní ukotvení a systémy pro prefabrikované betonové díly" (německá norma BGR 106, ČN EN 13225).

1 t = 10 kN