Tenkostěnné kovové trubky - Sandriky

Plechová trubka krepovaná se šroubovým švem typu SANDRIK pro tvorbu kanálků pro dodatečné předpínání nosníků. Trubky s kabely jsou ukládány před betonáží. Potrubí je svinuté z levotočivé spirály šroubovicového tvaru s výztužnými vroubky o výšce od 2,5 mm do 9 mm.

Provedení z pozinkového ocelového plechu válcovaného za studena s tloušťkou od 0,2 mm do 0,75mm. Potrubí je vodotěsné, takže jím při pozdějším betonování a vibracích nemůže proniknout žádné cementové pojivo.

Trubky mají velmi vysokou pevnost a stabilitu při zatížení, což je výhodné při přepravě, skladování a při zpracování. Vysoká mechanická pevnost v příčném a podélném směru umožňuje ohyb se zaručením těsnosti a pevnosti.

K dodání ve délce 3,0 m.