MC Quicktop

Mnohostranně použitelná jemná stěrka pro kosmetiku betonu.

Použití: Práce v oblasti kosmetiky betonu a pohledového betonu. Vyrovnávací stěrka pro výrobu betonových dílců. Použitelný u čerstvě odbedněných dílců pi použití Repacrylu.

Vlastnosti: Po rozmíchání s vodou okamžitě použitelný. Umělohmotně obohacený. Odolný proti mrazu a povětrnostním vlivům. Použitelný do max. tloušky 6 mm v jedné vrstvě. Ve čtyřech navzájem mísitelných odstínech. Oznaení CE.