Odbedňovací olej

Vodou neředitelný, biologicky dobře rozložitelný separační přípravek nízké viskozity. Mrazem ani dlouhodobým skladováním nemění své vlastnosti.