Vsuvný kónus

Opakovaně použitelný konus pro ukončení rozpěrných trubek. Po demontáži bednění možnost snadného vyjmutí. Zajišťuje větší opěrnou plochu trubky na bednění.