Vodotěsný kónus

Vodotěsný konus v barvě betonové šedi pro ukončení rozpěrných trubek. Zajišťují větší opěrnou plochu trubky na bednění. Po betonování zůstává v betonu. Vodotěsné uzavření otvoru zajistí vodotěsná ucpávka.