UTH 18 cm MIRRA

Distanční prvek pro fixaci rozteče mezi spodní a horní výztuží základových a stropních desek v pozemním stavitelství a při výrobě prefabrikovaných desek. Udržují spodní a horní výztuž ve stabilizované poloze a přispívají k vytvoření staticky optimální polohy výztuže. Díky velké hloubce zakřivení = 20cm jsou prostorově velmi stabilní. Jsou odolné vůči tlakovému působení prostřednictvím kolmého vyztužení a jsou tudíž dobře odolné vůči pochozímu zatížení. Nedotýkají se přímo bednění a nemůžou tak poškodit bednící desky, nedochází k vzniku rezavých skvrn na povrchu betonu. Jsou velmi vhodné pro vodorovné výztuže ze sítí a rovných prutů, snižují pracovní náklady díky rychlé a bezpečné pokládce.
0,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy bez DPH 0,00 Kč