Produits et services

Mirra

Bentonitový bobtnavý pásek MIRRA WATERSTOP


Použití pro utěsnění pracovních spár: základy - zeď / základy – základy / zeď - zeď

Ekologické bentonitové bobtnající těsnění je používáno k utěsnění pracovních spár v monolitickém betonu v pozemních a inženýrských stavbách proti stojaté i tlakové vodě. Má výborné těsnící vlastnosti a zaručenou spolehlivost – tlakotěsnost 50 m vodního sloupce.

Instalace MIRRA WATERSTOP - bentonitového bobtnajícího těsnění je jednoduchá a časově nenáročná. Těsnění se pokládá doprostřed spáry, minimálně 8 cm od okraje betonu na čistý podklad. Vzájemné spojení dvou částí se provádí natupo, přičemž ani překrytí nemá negativní vliv. Upevnění těsnění se provádí pomocí kovové krycí mřížky, která se připevní ocelovými hřebíky ve vzdálenosti cca 25 cm. Mřížka zabezpečuje celoplošný kontakt s betonovým podkladem a mechanicky chrání profil před poškozením při betonáži. Současně se provádí lepení těsnícího profilu pomocí speciálního tmelu. Při tomtolepení je potřebné vytlačit na podklad dostatečné množství tmelu – 1 tuba (310ml) vystačí na cca 8 m těsnící pásky, do kterého je vtlačen profil tak, aby tmel mírně vytékal po stranách. K dokonalému ztuhnutí tmelu dochází až po 6ti hodinách při teplotě cca 20°C. Při nižších teplotách je nutno počítat s delší dobou tuhnutí. MIRRAS WATERSTOP by neměl být vystaven před betonáží kontaktu s vodou po dobu delší jak 24 hod. Po této době dochází k bobtnání celého objemu těsnění.

Dodává se v rozměrech 25 x 20 mm nebo 20 x 15 mm v délce klubka 5m.

OznačeníRozměry (mm)Balení - klubo (m)Krabice (m)Krabice (kg)Tlakotěsnost
MIRRA WATERSTOP 25/20 černý25 x 2053022,8do 50 m vodního sloupce
MIRRA WATERSTOP 20/15 zelený20 x 1553014,3do 20 m vodního sloupce
PříslušenstvíPro pásku o rozměrech (mm)Balení - kus (m)Krabice (m)Krabice (kg)
Upevňovací mřížka 25/2025 x 201302,40
Upevňovací mřížka 20/1520 x 151301,95
PříslušenstvíBalení - tuba (ml)SpotřebaKrabice (ks)Krabice (kg)
Lepící tmel QUELLBAND3101 tuba na 8 m bentonitové pásky2011,6


Bentonitový bobtnavý pásek MIRRA WATERSTOP LONG TIME


Použití: Použítí pro utěsnění pracovních spár: základy - zeď / základy – základy / zeď - zeď

Ekologické bentonitové bobtnající těsnění je opatřeno ochranným obalem, který zaručuje montáž odolávající vlivům počasí. Ochranný obal zajistí, že bobtnající pásek může být vystaven přinejmenším 10 dní dešti a působení vody, aniž by expandoval. V zabetonovaném stavu se tato vlastnost mění. Složení betonu způsobuje, že ochranný obal ztrácí po několika dnech svou funkci, bobtnající pásek se uvolňuje a může tak za přítomnosti vody zbobtnat a bezpečně a trvale tak utěsnit spáry. Pásky nejsou vhodné pro zabudování do vody nebo pro dlouhotrvajícího ponoření do spodní vody. Funkčně přezoušené do 50 m vodního sloupce. Vhodné pro proměnlivé vodní zóny.

Instalace: Instalace MIRRA WATERSTOP LONG TIME - bentonitového bobtnajícího těsnění je jednoduchá a časově nenáročná. Těsnění se pokládá doprostřed spáry, minimálně 8 cm od okraje betonu na čistý podklad, který musí být rovný a nesmí se na něm nacházet volné nebo oddělující se složky a nesmí vykazovat žádnou velkou hloubku drsnosti. Vzájemné spojení dvou částí se provádí natupo. Částečně stáhněte ochranný obal u nástřihů, odstraňte asi 5 cm bobtnajícího pásku a ohrňte obal tak, aby nedošlo jeho kontaktu s vodou. Upevnění těsnění se provádí pouze pomocí kovové krycí mřížky, která se připevní ocelovými hřebíky ve vzdálenosti cca 25 cm. Mřížka zabezpečuje celoplošný kontakt s betonovým podkladem a mechanicky chrání profil před poškozením při betonáži. Je třeba dbát na to ,aby se při montáži nepoškodil ochranný obal.

Skladování: MIRRA WATERSTOP LONG TIME není nebezpečný pracovní materiál a je možné ho bez problémů zpracovávat. Je třeba ho skladovat v suchu a chránit před znečištěním a mechanickým poškozením. Již nabobtnané, v geometrii změněné pásky nebo pásky s poškozeným ochranným obalem, se nesmí použít a zabudovat! MIRRASTOP LONG TIME by neměl být vystaven před betonáží kontaktu s vodou po dobu delší jak 24 hod. Po této době dochází k bobtnání celého objemu těsnění.

Výhody MIRRA WATERSTOP LONG TIME : použití nezávisle na počasí, samoinjektážní chování, bobtnající části pronikají do trhlin a dutin bez negativního ekologického vlivu na okolní prostředí, žádné napojovací mezikusy a sváry, vratný proces nabobtnání a smrštění, tvarově stabilní a nelepivý, žádný odpad, případně zbytky, bezpečný díky rozsáhlým zkouškám.

Dodává se pouze v rozměrech 25 x 20 mm v délce klubka 5m.

OznačeníRozměry (mm)Balení - klubo (m)Krabice (m)Krabice (kg)Tlakotěsnost
MIRRA WATERSTOP LONG TIME 25/20 černý25 x 2053023do 50 m vodního sloupce
PříslušenstvíPro pásku o rozměrech (mm)Balení - kus (m)Krabice (m)Krabice (kg)
Upevňovací mřížka LONG TIME25 x 201304,90


Samolepící bentonitový bobtnavý pásek MIRRA WATERSTOP SK


MIRRA WATERSTOP SK je ekologický, jednostranně samolepící bentonitový bobtnající pásek, který při kontaktu s vodou expanduje a zabrání, aby voda pronikla do stavby.

Použítí: Při vedení trubek skrz betonové díly, kde vznikaní trhliny mezi betonem a trubkou s médiem. Pronikající voda narazí na MIRRA WATERSTOP SK a aktivuje bobtnání. Pronikání vody je tím trvale zastaveno. Použití pro utěsnění trubek, oblouků a průběhu oblouků. Přezkoušeno do 50 m vodního sloupce. MIRRA WATERSTOP SK je odolný proti celé řadě látek jako jsou: radon, kvasný rmut, močovina, louhy, zředěné kyseliny, bioplyn, kejda a močůvka.

Instalace: Pásek MIRRA WATERSTOP SK musí být upevněn uvnitř výztuže s 6 cm betonovou krycí vrstvou. Mezi oběma kroužky bobtnajících pásků by měl být odstup 4 – 5 cm. Stáhněte ochrannou pásku a přilepte 2 kroužky MIRRA WATERSTOP SK kolem trubky, kterou je třeba utěsnit. Spojujte na koncích natupo, žádné překrývání. Povrch trubky musí být tvrdý. MIRRA WATERSTOP SK lepí na kovu, umělé hmotě, PVC a kameni. Pokud podklad není k lepení vhodný, připevněte MIRRA WATERSTOP SK drátem.

Dodává se v rozměrech 20 x 5 mm v délce klubka 18 m.

OznačeníRozměry (mm)Balení - klubo (m)Krabice (m)Krabice (kg)TlakotěsnostPopis
MIRRA WATERSTOP SK 20/520 x 5189015do 50 m vodního sloupcesamolepící páska


Bonjour
please send me the price of the product:

Product Size Quantity (unit of measurement) Name of project Place Expected delivery Contact person, position, phone E-MAIL